Đồng hồ hiệu Chopard mặt xanh nạm đá cao cấp

Xuất xứ: Siêu cấp