Set bộ nữ hiệu Dior siêu cấp

Xuất xứ: Siêu cấp

Chất liệu: Lụa